Möjligheter med utmaningar

Tankar. Idéer. Blogg. AI. Utveckling.
Navigera företaget mot kontinuerlig utveckling och innovation. Medarbetare på alla nivåer kan sitta på kunskap för att hitta AI-verktyg och använda dessa system för att underlätta i sitt arbete, men för att lyfta hela organisationer krävs ett samlat angreppssätt uppifrån.

Jag tror att vi alla kan vara överens om att vi för närvarande befinner oss mitt i en spännande tid och teknologiskt skifte, inte minst tack vare de senaste framstegen inom artificiell intelligens. Ögonöppnaren kom med den senaste utvecklingen inom generativ AI vilket vi snabbt såg skapade nya möjligheter, något som allt fler företag börjar upptäcka.

Samtidigt ser vi att utmaningen fortfarande ligger i att förstå vad AI egentligen innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Detta leder till att det skapas en osäkerhet och att kunskapsbrist leder till tveksamhet, även om vi någonstans förstår att AI-lösningar skulle kunna pusha effektiviteten i många branscher.

En viktig fråga som bör lyftas oftare är om våra befintliga system och infrastrukturer är optimerade och redo för dessa nya tekniska lösningar?
Att bygga vidare på gamla plattformar kan vara kontraproduktivt.

En framgångsrik implementering av AI kräver även förståelse, mod och en genomtänkt strategi. Det handlar om att våga, identifiera flaskhalsar och sätta upp tydliga delmål där AI kan göra skillnad. Börja enkelt med snabba och mätbara resultat för att förstå värdet, tänk både på kort och lång sikt.

Men hur gör man detta? Relevant teknisk expertis måste finnas, annars riskerar detta att leda till ökad teknisk skuld.
Finns kompetensen i befintlig verksamhet? Svaret är oftast nej.
Däremot finns kunskap om företaget som är viktig. Kombinera denna interna kunskap med ett externt team och magi uppstår. Se till att skaffa ett AI-team med expertis inom relevant område. Detta team kan analysera verksamheten, identifiera och påbörja förändringen.
Teamet kan förklara nyttan med AI utifrån kundens perspektiv och behov, och även ge nya insikter och potentiellt värdefulla innovationer och effektiviseringar.

Här har ledningen en nyckelroll. Navigera företaget mot kontinuerlig utveckling och innovation. Medarbetare på alla nivåer kan sitta på kunskap för att hitta AI-verktyg och använda dessa system för att underlätta i sitt arbete, men för att lyfta hela organisationer krävs ett samlat angreppssätt uppifrån.

Att investera i AI är mycket avgörande för framtiden. Även om det innebär en initial kostnad kan AI påverka enormt i hur vi arbetar, kommunicerar och löser problem, vilket kan leda till betydande långsiktiga besparingar och nya affärsmodeller. Att inte anpassa sig efter denna teknikutveckling kan i längden bli dyrare än själva investeringen.

Dela inlägget:

Liknande inlägg

Mindact och Meta Bytes lanserar ”Innovation as a Service”

“Innovation as a Service” är en heltäckande tjänst designad för företag som siktar på betydande tillväxt och framgång. Här kombineras expertis inom teknisk utveckling, omvärldsbevakning, artificiell intelligens och skräddarsydda strategier för innovation och implementation.

Read More

ChatGPT som dagbok

Jag skulle vilja dela med mig av något som jag gör varje kväll, något som började som ett litet experiment men som nu ger mig mycket värde. För några veckor sedan började jag blogga inom ChatGPT, eller rättare sagt, använda den som en dagbok.

Read More