Mindact och Meta Bytes lanserar ”Innovation as a Service”

"Innovation as a Service" är en heltäckande tjänst designad för företag som siktar på betydande tillväxt och framgång. Här kombineras expertis inom teknisk utveckling, omvärldsbevakning, artificiell intelligens och skräddarsydda strategier för innovation och implementation.

Syftet är att ge målinriktade företag verktyg och kunskap för att förverkliga innovationsidéer och effektivisera verksamheten. Genom AI och anpassade strategier arbetar de tätt tillsammans med företag för att planera och genomföra initiativ. De strävar efter att höja kvalitén, servicegraden och marginalerna samtidigt som arbetsbördan minskas. Rätt verktyg för strategiska beslut kan också generera insikter om nya intäktsmöjligheter.

Med “Innovation as a Service” blir innovation och utveckling en del av vardagen. Samtidigt organiseras flöden för att stödja varandra. Tjänsten säkerställer att företaget ligger i framkant och är redo att möta framtiden.      

– Det här är mycket mer än bara en tjänst, det är en investering i våra kunders framtida verksamheter. För oss är Meta Bytes den perfekta partnern och tillsammans kan vi nu erbjuda något unikt. Vi analyserar kundens verksamhetsstruktur, identifierar flaskhalsar och ersätter lapptäcken av system med centraliserade och smarta dataflöden. Vi löser utmaningar och arbetar för att proaktivt och kontinuerligt forma och förutse en önskvärd framtid, säger Mathias Karlsson, Grundare på Mindact.

Sverige har länge varit framstående inom digitalisering och innovation, men svenska företag halkar efter i utvecklingen jämfört med utländska konkurrenter. Företagen uppdaterar inte sina arbetssätt och system så snabbt som behövs med den nya teknik som finns. De stora förändringar som AI medför kräver en högre utvecklingstakt. Svenska företag kan inte längre vänta med att implementera ny teknik och uppdatera systemen. De måste agera nu för att hänga med i den globala konkurrensen.

– Vägen från vision till konkret genomförande, som kontinuerligt utvärderas mot företagets mål, bör vara en iterativ och agil process. Detta glömmer ofta företagen bort. Genom detta samarbete får våra kunder en gemensam strategisk utvecklings- och techpartner som behåller det entreprenöriella tänkandet och fokuserar på att effektivisera och förbättra interna processer och framför allt upptäcka och skapa nya intäktsströmmar. Vi hjälper också till med att eliminera teknisk skuld, vilket gör deras affärsprocesser smartare och mer lönsamma, betonar Oskar Lundgren, Grundare & CEO på Meta Bytes.

Dela inlägget:

Liknande inlägg

ChatGPT som dagbok

Jag skulle vilja dela med mig av något som jag gör varje kväll, något som började som ett litet experiment men som nu ger mig mycket värde. För några veckor sedan började jag blogga inom ChatGPT, eller rättare sagt, använda den som en dagbok.

Read More
Tankar. Idéer. Blogg. AI. Utveckling.

Möjligheter med utmaningar

Navigera företaget mot kontinuerlig utveckling och innovation. Medarbetare på alla nivåer kan sitta på kunskap för att hitta AI-verktyg och använda dessa system för att underlätta i sitt arbete, men för att lyfta hela organisationer krävs ett samlat angreppssätt uppifrån.

Read More