Upptäck kraften med
artificiell intelligens

AI - din kollega för innovation och framgång

Artificiell intelligens har genomgått stora framsteg de senaste åren och har potential för innovation inom hela näringslivet.

Generativ AI, med avancerade språkmodeller, erbjuder en effektivitet och innovation som tidigare var otänkbart.

Samtidigt fortsätter de AI-modeller vi länge använt inom exempelvis industrin att utvecklas.

AI är här för att stanna och fortsätter i snabb fart framåt.

Med rätt insikter kan företag optimera sina processer och utveckla hela organisationen. Att förstå och integrera AI i verksamheten är avgörande för att säkra er marknadsposition och konkurrenskraft.
Det har aldrig varit viktigare att hänga med, förstå och börja använda ny teknik.

Var är ni i den AI-drivna verkligheten?

Innovationen sker i snabb takt, men mänskligt beteende förändras inte över en natt – därför är vårt fokus att erbjuda utbildning och vägledning, så att ni kan fatta välgrundade och trygga beslut.
Vi erbjuder både ledning och personal den insikt och förståelse som behövs för att ta steget in i AI-tidsåldern.

En framgångsrik förändring och utveckling kräver att alla inblandade ser potentialen och är engagerade.

Låt oss vägleda och stötta er mot en framtid med AI.

Starta din AI-resa idag!

Vi ger dig svar på dina frågor

Artificiell intelligens (AI) är en teknologi som gör det möjligt för datorer att utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Målet med AI är att utveckla system som kan lära sig och förbättras över tid, utan behovet av att bli omprogrammerade för varje specifik uppgift.

Generativ AI är en subkategori av AI som kan generera ny data baserad på den information den har blivit matad med och de parametrar den har blivit tränad på. Det innebär att systemet kan producera nya texter, bilder eller ljudfiler baserade på vad den har lärt sig.

AI är en viktig och snabbt växande teknologi som tillför en stor effektivitetsökning inom många områden och bör uppmärksammas för att vara fortsatt konkurrenskraftig.

AI kommer med en mängd olika fördelar, t.ex:

Ökad effektivitet – AI kan bland annat användas för att automatisera arbetsprocesser, skapa nya produkter/lösningar eller utveckla befintliga produkter. Områden där man ser betydande effektivitet är bland annat kundtjänst, marknadsföring, analyser och utveckling. Att få hjälp med t.ex innehållsskapande, mailsvar, sammanställningar och repetitiva arbetsuppgifter kan spara mycket tid.

Omfördelning av resurser – Genom att automatisera repetitiva uppgifter, effektivisera processer och stimulera kreativa faser, kan vi ompröva hur och var vi använder våra resurser. Detta kan i sin tur leda till nya framgångar.

Innovation – Att använda generativ AI för att utveckla produkter eller tjänster är tidsbesparande och effektivt. Med stora databaser som är tränade på att utföra analyser och sammanställningar, kan systemen utveckla nya insikter och potentialen är enorm.

Anpassningsförmåga – Generativ AI kan enkelt anpassa sig till förändringar i data och generera ny information och insikter efter den nya situationen. Detta kan vara till stor fördel för företag som behöver utveckla sig efter förändrade marknadsförhållanden.

Generativ AI kan tillämpas inom många områden som kundtjänst, marknadsföring, analys, forskning, HR, produktutveckling med mycket mera. Vi hjälper er se era möjliga utvecklingsområden.

AI kan t.ex automatisera repetitiva uppgifter, påskynda skapande av texter, redigering och prototyper, vilket frigör tid för anställda att fokusera på mer komplexa och kreativa uppgifter. 

AI har potential att ersätta vissa typer av jobb, vilket kan leda till störningar på arbetsmarknaden. Genom att tidigt identifiera vilka områden inom företaget som kommer att beröras, kan man påbörja företagets innovationsprocess genom att inleda utbildning och omskolning av personal. På detta sätt kan deras resurser omfördelas på ett effektivt sätt.

Vårt förslag är att inleda med en inspirerande och lärorik föreläsning för ledningsgruppen. Det är viktigt att ledningen förstår innebörden av AI och inser dess betydelse för att möjliggöra tillämpning. 

Vi erbjuder rådgivning för att assistera er i att hitta lämpliga tillämpningsområden och system. Vi arrangerar även föreläsningar för att belysa AI:s fördelar och potential, i syfte att engagera hela företaget i denna omställning. Dessutom erbjuder vi anpassade utbildningspaket.

Tveka inte att kontakta oss. Tillsammans kan vi skapa en plan för hur ert företag effektivt kan börja dra nytta av AI.

Implementeringstiden för AI varierar beroende på storleken av organisationen, tillgängligheten av data och komplexiteten i de problem ni försöker lösa. Det kan ta allt från några veckor till flera månader eller mer.
Det mest väsentliga är att ni tar det första steget idag, börjar i det lilla och initierar er resa mot AI-användning.

De största riskerna med AI ses som data- och integritetsfrågor, teknisk skuld och bias i AI-modeller. Att skapa en tydlig strategi och policy för hur man ska arbeta och en regelbunden granskning av AI-systemen kan minimera dessa risker.

Globalt utvecklas regelverk och lagar av de stora aktörerna tillsammans med regeringar för att motverka felaktig användning och träning av modellerna.

Mindact erbjuder utbildning och vägledning till företag inom artificiell intelligens och generativ AI. 

Med vår hjälp får ni insikter och det stöd ni behöver för att navigera genom denna snabbt utvecklande teknologi.
Vi tillhandahåller den kunskap ni behöver för att komma igång och för att fatta välgrundade, verksamhetsanpassade beslut.

Vi hjälper er att lokalisera möjligheter och lösningar. Vid behov samverkar vi med erfarna partners för att utveckla företagsanpassade system.

Vad kul! Vi ser fram emot att höra av er och svara på era frågor. All information för att nå oss hittar ni under fliken “Kontakt”.

Utvecklingen inom AI går otroligt snabbt, men mänskligt beteende förändras inte över en natt. Gör er organisation redo för att arbeta med AI nu.

Artificiell intelligens i fem steg

Ledningsmöte, företagsdagar eller kick off?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan skapa en inspirerande och lärande stund för hela arbetslaget!